Informacja ogólna

Międzynarodowe Sympozjum Pulp Fiction 10
Spotkanie Miłośników Endodoncji, 4-7 grudnia 2008 r.

DoktoreSpotkanie otworzył Jerzy Zbożeń słowami: „Zobaczcie jak ten czas szybko płynie… Już dziesiąty raz się spotykamy, a to zobowiązujące. Idea pierwszych spotkań Pulp Fiction, które organizowałem przed laty, polegała na tym samym co teraz, choć oczywiście charakter i zakres tematyki ciągle zmieniają się, zgodnie z postępem wiedzy i technologii. Niezmienne jest to, iż w trakcie zjazdów dla Miłośników Endodoncji najważniejsza i nieoceniona jest wymiana doświadczeń z codziennej praktyki dentystycznej”.

Wspominano początki, pierwsze spotkania i ich niezwykłą atmosferę. Jubileuszowe spotkanie trwało od 4 do 7 grudnia 2008 roku w Centrum Konferencyjnym w Jachrance nieopodal Warszawy. Program wykładów i warsztatów realizowany był przez uznanych specjalistów w dziedzinie endodoncji i implantologii. Gościli między innymi: Konstantinos Valavanis, Spyros Botos, Artur Borecki, Michał Jóźwiak, Jorge Vera, Elisabetta Cotti, Marga Ree, Gianluca Gambarini, Gilberto Debelian i Samuel Kratchman.

Pierwszego dnia niezwykle interesujące były warsztaty praktyczne z zakresu diagnostyki 3D oraz wykorzystania mikroskopu w endodoncji prowadzone przez Jerzego Zbożenia, Tomasza Zbożenia i Tarasa Horodetskego. Pomocą służył również prof. Syngcuk Kim. Uczestnicy podkreślali, iż bardzo przydatne były wiadomości z zakresu tomografii. Na przykładzie tomografu 3D Accuitomo słuchacze mogli się przekonać, iż dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu komputerowemu możliwe jest wyświetlanie i prezentacja kolejnych warstw prześwietlanych struktur ustawionych w osiach X, Y, Z nawet co 0.125 mm, a także trójwymiarowa symulacja badanego obszaru. Wszystko to przydatne jest do oceny prawidłowości opracowania i wypełnienia kanałów korzeniowych oraz ewentualnej weryfikacji podejrzenia pęknięć, złamań, perforacji czy resorpcji, ponadto ułatwia komunikację z pacjentem. W trakcie wywiadów dyskutowano o systemie Bio Race, implantach Overdenture i LasterLok, o instrumentach rotacyjnych NiTi i narzędziach Twisted Files. Poruszano tematy unikania problemów podczas powtórnego leczenia endodontycznego, infekcji ich wpływu na powstawanie chorób. Rozmawiano też między innymi o leczeniu endodontycznym młodych pacjentów, właściwym płukaniu i dezynfekcji kanałowego systemu korzeniowego oraz koncepcjach wypełniania kanałów korzeniowych.

Dzięki temu, iż jak co roku na spotkanie przybyli prawdziwi pasjonaci endodoncji, poziom Sympozjum był bardzo wysoki. Zatem do kolejnego spotkania.

Powrót