Endonalewka

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie Endonalewka 2014.

 

Regulamin Konkursu Endonalewka 2014

Ocena produktów odbędzie się według następujących zasad:

1. W Konkursie mogą wziąć udział wszyscy Uczestnicy Pulp Fiction 16, którzy dostarczą do Organizatora Konkursu nalewkę alkoholową, wykonaną na bazie koncesjonowanego alkoholu legalnego pochodzenia. Nalewkę należy dostarczyć do dnia 4 grudnia 2014r. (czwartek), do godz. 15.00 na Recepcję PF 16 do Pana Bernarda Tersy.

2. Uczestniczyć w Konkursie można osobiście lub za pośrednictwem przedstawicieli.

3. Każdy uczestnik Konkursu winien butelkę z nalewką oznaczyć etykietą. W kopercie oznaczonej taką samą etykietą należy podać nazwę produktu oraz imię i nazwisko producenta. Nalewkę i kopertę z danymi należy dostarczyć do Organizatora Konkursu w opakowaniu, które uniemożliwi przypadkową identyfikację produktu i jego Wytwórcy.

4. Ilość przedstawionego produktu winna być nie mniejsza niż 0,7 litra.

5. Byłoby pożądanym, aby ilość nalewki była większa , np. 1,5 litra. Pozwoliłoby to na degustację wyrobu innym uczestnikom Pulp Fiction i przyznanie Nagrody Publiczności.

6. Komisja Konkursowa zostanie wybrana przez Organizatora w taki sposób, aby zapewnić maksymalną bezstronność oceny przedstawionych produktów. W pracach Komisji nie mogą uczestniczyć osoby stające do konkursu, ani ich przedstawiciele. Organizator będzie nadzorował i organizował pracę Komisji Konkursowej bez prawa oceny przedstawionych produktów.

7. Zwycięzca może być tylko jeden. W przypadku równej ilości zgromadzonych punktów nastąpi dodatkowa ocena jednakowo ocenionych produktów. Jeśli i to nie przyniesie rozstrzygnięcia, decydować będzie głos Przewodniczącego Komisji Konkursowej.

8. Nagrodę główną Konkursu stanowi puchar, dyplom i tytuł Mistrza Endonalewki 2014 oraz uznanie Naszej Społeczności.

9. Jeśli ilość przedstawionych produktów na to pozwoli, zostanie przyznana również Nagroda Publiczności - Puchar oraz Dyplom.

10. Nagroda specjalna - Urządzenie endodontyczne dla najlepszego producenta Endonalewki zostanie ufundowana przez Firmę PROFIDENT.

Powrót