Warsztaty praktyczne

 

Warsztaty Nr. I - Mikroskop w codziennej praktyce stomatologicznej

 

W dniu 4 grudnia 2014 roku odbędą się warsztaty praktyczne dotyczące pracy z mikroskopem zabiegowym. Zarys tematyki warsztatów:
Punktmikroskop i inne instrumenty optyczne
Punktkonstrukcja mikroskopu, ustawienia i drobne naprawy
Punkttechniki operacyjne, dokumentacja, marketing
Punktjak mikroskop zmienia nasz gabinet i naszych pacjentów
Punktkomunikacja video i foto
Punktergonomia - jak przeżyć dzień przy mikroskopie
Punktkrzywa nauczania
Punktorganizacja pracy
Punktinstrumenty do pracy z mikroskopem
Punktwskazówki dla endodontów
Punktpytania i dyskusja

 

Warsztaty poprowadzi: Dr Tomasz Machan, Dr Tomasz Zbożeń

 

 

Warsztaty Nr. II - Ultradźwięki i powiększenie: idealna kombinacja

 

W związku z dużym zainteresowaniem druga tura odbędzie się w niedzielę (07.12.2014).

 

Mikroskop chirurgiczny zapewnia lekarzowi powiększenie oraz dodatkowe oświetlenie co daje możliwość wglądu w głąb systemu kanałów korzeniowych a w przypadku napotkania jakichkolwiek problemów pozwala na łatwe i szybkie ich rozwiązanie przy użyciu końcowek ultradźwiękowych.

 

Głównym założeniem tego spotkania jest zapoznanie lekarzy endodontów z możliwościami jakie daje praca końcówkami ultradzwiękowymi pod mikroskopem.

 

Zarys tematyki warsztatów:

 

Punktusuwanie uzupełnień protetycznych (korony, mosty, protezy na implantach)

Punktusuwanie materiałów wypełnieniowych (kompozyty)

Punktusuwanie wkładów koronowo-korzeniowych

Punktopracowywanie ujść kanału korzeniowego

Punktudrożnienie zobliterowanych kanałów korzeniowych

Punktusuwanie starego materiału wypełnieniowego podczas ponownego leczenia endodontycznego

Punktznalezienie zobliterowanych kanałów oraz dodatkowych, wcześniej niewidocznych kanałów

Punktusunięcie złamanych narzędzi z kanału korzeniowego

 

Warsztaty poprowadzi: Prof. Arnaldo Castellucci

 

 

Warsztaty Nr. III - Natychmiastowa implantacja pojedynczych ubytków jako remedium na nieudane reendo. Podnoszenie zatoki metodą zamkniętą przy użyciu zestawu SCA

 

W dniu 4 grudnia 2014 roku odbędą się praktyczne warsztaty implantologiczne, dotyczące zagadnień z zakresu implantologii. Szkolenie pozwoli uczestnikom zapoznać się z praktyczną stroną augmentacji. Uczestnicy będą mieli do dyspozycji mikromotory, zestawy implantologiczne, wirówkę PRF oraz zestawy do augmentacji wyrostka, podnoszenia dna zatoki metodą zamkniętą i otwartą.

 

Warsztaty poprowadzi: Dr Jerzy Zbożeń

 

Powrót