Tematyka

Dr Monika Dzieciątkowska, tech. dent. Michał Baranowski
"Endokorona - alternatywne postępowanie z zębami leczonymi kanałowo"

1. Wkłady koronowo-korzeniowe - czemu NIE!?
- ryzyko związane z preparacją pod wkład koronowo-korzeniowy,
- anatomia korzenia a wkład koronowo-korzeniowy,
- wkład koronowo-korzeniowy - podejście biomimetyczne.

2. Inlay-onlay-endokorona
- endokorona jako sposób na odtworzenie tkanek zęba po leczeniu kanałowym,
- praca przyjeżdża z laboratorium!! - na co zwrócić uwagę przy odbiorze uzupełnienia,
- techniki adhezyjne i cementowanie endokoron - przegląd materiałów i technik umożliwiających uzyskanie trwałych i przewidywalnych efektów,
- IDS - Natychmiastowe Uszczelnienie Zębiny jako sposób na zwiększenie adhezji do tkanek zęba - kiedy? jak? czym?

Dr Guillaume Jouanny
"Biologiczne techniki diagnozowania i leczenia zmian patologicznych o podłożu resorpcyjnym."
"Sukces w endodoncji, wyzwania dotyczące instrumentarium."

Dr Syngcuk Kim
"Mikrochirurgia endodontyczna: Czy, kiedy i jak".
"Metody wykonania zabiegu płatowego, mechanizmy gojenia się oraz zarządzanie tkankami miękkimi w mikrochirurgii endodontycznej".

Dr Francesco Maggiore
"Prawidłowe postępowanie w przypadkach perforacji kanału i odsłoniętego wierzchołka."
"Strategie kliniczne w ponownym leczeniu endodontycznym: uzyskanie dostępu do kanału, ukryte kanały, znoszenie nawisów zębiny zasłaniających dostęp do kanałów."

Dr Sebastian Mazur
"Instrumentacja i irygacja - wyzwania kliniczne, strategia postępowania."

Dr Marga Ree
"Złamanie korony zęba, złamanie korony i korzenia, i złamanie korzenia zęba: aspekty endodontyczne i odbudowa."
"Powtórne niechirurgiczne leczenie Endodontyczne."

Panel dyskusyjny - moderator Prof. Syngcuk Kim
"Endo a Implanty: czy posiadają takie same wskazania? Dokonaj najlepszego wyboru."

Warsztaty praktyczne – Dr Jerzy Zbożeń
"Bezpieczna implantacja pojedynczych zębów kołem ratunkowym dla niepowodzeń w leczeniu endodontycznym."

 

Warsztaty praktyczne – Dr Tomasz Machan
"Przygotowanie bezschodkowe. Od szlifowania po element prowizoryczny."

 

Warsztaty praktyczne – Dr Syngcuk Kim
"Ultradźwięki i powiększenie - idealna kombinacja."

 

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian.PF16 - eng See English language version

Powrót