Wykładowcy

 • Dr Guillaume Jouanny

  Pochodzi z Francji. Studiował na University of Paris René Descartes, oraz University of Pennsylvania (Philadelphia, USA). Wykładowca wielu międzynarodowych kongresów.

 • Prof. Syngcuk Kim

  Powszechnie uznawany za twórcę zasad leczenia z użyciem mikroskopu. Prof. Syngcuka Kima już w 1974 roku zastosował to urządzenie do rutynowych zabiegów w endodoncji. Jest również głównym autorem pierwszej specjalistycznej książki dotyczącej zabiegów endodontycznych przeprowadzonych w mikroskopie operacyjnym - Color Atlas of Microsurgery in Endodontics, 2001.

 • Dr Francesco Maggiore

  Dr Francesco Maggiore jest absolwentem Uniwersytetu w Rzymie, School of Dentistry, Włochy. Ma prywatną praktykę w Niemczech specjalizującą się w endodoncji i mikrochirurgii endodontycznej.

 • Dr Jerzy Zbożeń

  Lek. stom. Jerzy Zbożeń ukończył studia na Śląskiej Akademii Medycznej w 1980 r. Kilka lat później uzyskał specjalizację z chirurgii stomatologicznej. Zainteresowania: endodoncja, mikrochirurgia. implantologia.

 • Tech. dent. Michał Baranowski

  Michał Baranowski urodzony w Warszawie w 1977.W roku 1996 ukończył medyczne studium techniki dentystycznej w Płocku. Od 2000 Roku jest właścicielem laboratorium techniki dentystycznej w Warszawie .Jest też współwłaścicielem gabinetu stomatologicznego.

 • Dr Monika Dzieciątkowska

  Dysponuje ponad 20 letnim, praktycznym doświadczeniem w pracy z pacjentami w obszarze endodontyczno-protetycznym. Ukończyła Łódzką Akademię Medyczną na oddziale Stomatologicznym, gdzie zdobyła I stopień specjalizacji ze Stomatologii Ogólnej.

 • Prof. Marga Ree

  Prof. Marga Ree uzyskała swój stopień naukowy na Uniwersytecie Amsterdamskim w 1979 roku. Przez kolejne pięć lat była niepełnowymiarowym pracownikiem wydziału endodontycznego i pedodontycznego oraz klinicznym nauczycielem w centralnej klinice dentystycznej na Uniwersytecie Amsterdamskim.

 • Dr Sebastian Mazur

  Specjalista stomatologii zachowawczej z endodoncją. W 1996 roku ukończył Śląską Akademię Medyczną. Do 2006 roku zawodowo związany z Katedrą i Zakładem Stomatologii Zachowawczej i Zakładem Periodontologii ŚUM. Autor i współautor kilkunastu prac naukowych. Od 2009 Sekretarz Polskiego Towarzystwa Endodontycznego. Autor podyplomowego programu szkoleniowego Curriculum Endodontyczne PTE. Praktyka prywatna w Gliwicach. W swojej pracy koncentruje się na endodoncji mikroskopowej, mikrochirurgii oraz implantologii.

Powrót