Program Sympozjum

Dzień 1 (11 grudnia 2003)

 

Forum specjalistów
Kino nocne: Pulp Fiction, Jak ugryźć 10 milionów

 

Dzień 2 (12 grudnia 2003)

 

Odbudowa koron po leczeniu endodontycznym - Dr Krystian Owczarczak
Szkłojonomery - Dr Stanisław Lassociński
Dokumentacja medyczna-prezentacja przypadków przez Internet, jak publikować w sieci swoje zdjęcia - Cadea
Reportaż "Endożagle 2003"
Makgajweryzm w endodoncji - Dr Michał Jóźwiak
Ergonomia w endodoncji, jak skrócić czas zabiegu. - Dr Joanna Słowik

 

Dzień 3 (13 grudnia 2003)

 

Dostęp to podstawa ... - Dr Katarzyna Brus-Sawczuk
Skuteczne sposoby znieczulania w endodoncji - DDS Alain Villette
Prawidłowość postępowania podczas pomiaru długości roboczej, lokalizatory wierzchołkowe - Dr Maciej Kuźmiński
Wystawa fotograficzna + konkurs "Endobimbrownik 2003" nagrody!!!
Zwarcie a schorzenia stawu s-ż w codziennej praktyce  - Dr Błażej Szczerbaniewicz
Maksymalizacja leczenia endodontycznego - Dr Jerzy Zbożeń
Warsztaty - Quick Sleeper, Sleeper One - DDS Alain Villette - zobacz więcej
Warsztaty implantologiczne - system Replice krok po kroku

Powrót