Program Sympozjum

Pulp Fiction 10, 4-7 grudnia 2008r.

 

DZIEŃ PIERWSZY (4 grudnia)

 

PRE-KONGRES

Warsztaty - endodoncja praktyczna - Jerzy Zbożeń, Taras Horodetskyy - zobacz więcej
SimPlant - warsztaty praktyczne, diagnostyka 3D - Tomasz Zbożeń - zobacz więcej
Warsztaty przedegzaminacyjne Fellowship/Mastership/Diplomate

KONGRES
Historia Pulp Fiction - Jerzy Zbożeń
Who is who - Artur Bobrecki
MacGyver w stomatologii - Michał Jóźwiak

DZIEŃ DRUGI (5 grudnia)

Implantologia lekiem na niektóre problemy endodontyczne. Natychmiastowa implantacja i prowizorium: kształtowanie tkanek miękkich dla lepszego efektu estetycznego - Konstantinos Valavanis
Natychmiastowe obciążenie implantów Overdenture. Protokół postępowania - Spyros Botos
Studia porównawcze nad retencją kości i jej jakością wokół implantów LasterLok - Spyros Botos
EndoPerio zębów ze zniszczonymi tkankami twardymi. Implanty czy leczenie zachowawcze? - Jorge Vera
Właściwe płukanie i dezynfekcja kanałowego systemu korzeniowego zębów - Jorge Vera
Koncepcja adhezyjnego wypełniania kanałów korzeniowych odpowiedzią na ograniczenia tradycyjnej gutaperki - Gianluca Gambarini
Radiologia i ultradźwięki w chirurgicznym leczeniu endodontycznym - Elisabetta Cotti
Leczenie zębów stałych wyzwaniem endodontycznym i protetycznym u młodych pacjentów - Marga Ree
Metody odbudowy zębów oraz ich wpływ na wzmocnienie i zapobieganie złamaniom niedojrzałych korzeni - Marga Ree
Jak uniknąć perforacji podczas opracowywania kanałów pod wkład koronowo -korzeniowy po leczeniu endodontycznym - Jorge Vera


DZIEŃ TRZECI (6 grudnia - sobota)

System Bio Race - skuteczna, bezpieczna i biologicznie sprawdzona sekwencja pilników - Gilberto Debelian
Zalety i ograniczenia klasycznych instrumentów rotacyjnych NiTi w porównaniu z nowymi narzędziami endodontycznymi TF (Twisted Files) - Gianluca Gambarini
Uniakanie problemów podczas powtórnego leczenia endodontycznego - Samuel Kratchman
Chirurgiczne re-endo zębów trzonowych ze zmianami okołowierzchołkowymi - Syngcuk Kim
Endodontyczne infekcje i ich wpływ na powstawanie chorób ogólnoustrojowych - Gilberto Debelian
Quizz - Kto jest KIM w endodoncji - Syngcuk Kim
Otwarta dyskusja z udziałem wykładowców przy kawie: Gilberto Debelian, Syngcuk Kim, Samuel Kratchman, Gianluca Gambarini


DZIEŃ CZWARTY  (7 grudnia - niedziela)

Czas powrotów

Powrót