Warsztaty SimPlant

Praktyczne wykorzystanie oprogramowania SimPlant Planner w diagnostyce i planowaniu leczenia implantologicznego - 4 grudnia 2008 r.

 

10.00 - 15.00 Sala Moskiewska
10.00 - 10.30 Spotkanie uczestników kursu, instalacja i aktywacja programów
10.00 - 10.30 na komputerach uczestników.
10.30 - 15.00 Praktyczny kurs zastosowania programu SimPlant Planner
12.00 - 12.30 Lunch w Sali restauracyjnej Hotelu.

Dla uczestników PF10 zainteresowanych tym tematem kurs nawigacji 3D prowadzą intruktorzy z firmy Profident - oficjalnego dystrybutora Systemu Planowania Leczenia Implantologicznego 3D Simplant w Polsce (www.simplant.com i www.simplant.pl).

Dzięki programowi SimPlant chirurg może dokładnie przygotować zabieg chirurgiczny. Opracowywany jest plan idealnego umiejscowienia implantów, zarówno w postaci obrazu dwuwymiarowego (2D), jak i trójwymiarowego (3D), biorąc pod uwagę aspekty kliniczne oraz estetyczne. Wizualizacja planu jest prostym środkiem służącym poprawie komunikacji między różnymi lekarzami - specjalistami, a także sposobem przedstawienia umiejscowienia implantów podczas zabiegu.

Powrót