Program sympozjum

2 - 5 grudnia 2010, Pulp Fiction 12


2 grudnia - czwartek

Warsztaty - Endodoncja praktyczna - Jerzy Zbożeń, Tomasz Zbożeń - czytaj więcej
Rozwiązywanie problemów okluzyjnych przy użyciu łuku twarzowego i artykulatora - Piotr Nagadowski
Co, gdzie, kiedy - jak wybrać najlepsze rozwiązanie protetyczne po leczeniu    endodontycznym - Robert Michalik
Otwarta dyskusja z udziałem wykładowców: Piotr Nagadowski, Robert Michalik, Jerzy Zbożeń
Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Endodontycznego (Cezary Kabaciński, Sebastian Mazur, Grzegorz Olszewski, Piotr Wesoły, Piotr Więcławski)
Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Endodontycznego

3 grudnia - piątek

CBCT - przyszłość diagnostyki endodontycznej i planu leczenia kanałowego - Richard Kahan
Podejmowanie decyzji endodontycznych, aktualne podejście - Jorge Vera
Aktualizacja problemów ogólnomedycznych pacjentów leczonych stomatologicznie - Brian Sarter
Powikłania podczas konwencjonalnego i chirurgicznego leczenia endodontycznego - Sam Kratchman
Zastosowanie cementu portlandzkiego w endodoncji; sposoby rozwiązywania różnych problemów klinicznych - Elisabetta Cotti
Otwarta dyskusja przy kawie z udziałem wykładowców: Elisabetta Cotti, Sam Kratchman, Brian Sarter, Jorge Vera
Zastosowanie cementu portlandzkiego w endodoncji - warsztaty - Elisabetta Cotti, sala Moskiewska. Wstęp wolny

4 grudnia - sobota

Nowoczesne metody dekontaminacji wyrobów medycznych i powierzchni. Preparaty myjąco-dezynfekujące i ich rola w usuwaniu biofilmu - Barbara Podsadna
Postępowanie w przypadkach urazów endodontycznych - Marga Ree
Problemy na styku endodoncji i protetyki - Marga Ree
Zagadnienia endodontyczne niezbędne do osiągnięcia sukcesu klinicznego - Jorge Vera
Otwarta dyskusja przy kawie z udziałem wykładowców: Marga Ree, Jorge Vera

5 grudnia - niedziela

Czas powrotów

 

Powrót