Wykładowcy

 • Dr Frederic Barnett

  Dr Barnett otrzymał na Uniwersytecie w Pensylwanii (Szkoła Medycyny Stomatologicznej) stopień naukowy DMD w 1978r. oraz certyfikat z dziedziny endodoncji w 1981r. Do 1990r. był dyrektorem Studium Doktoranckiego w Penn, a obecnie zajmuje stanowisko profesora endodoncji w Centrum Medycznym Alberta Einstein'a w Filadelfii.

 • Dr Marco Bonelli

  Profesor w University of Genoa, Profesor: Paolo Pera oraz członek S.I.E. (Italian Society of Endodontics). Ukończył Advanced Implant Surgical Training Program w School of Dental Medicine w Buffalo, New York. Od 2000 do 2006 wykłada "Advanced Techniques and Biological Aspects in Implantology", Dental Medicine, na Uniwersytecie New Jersey.

 • Prof. Giuseppe Cantatore

  Professor Giuseppe Cantatore ukończył Uniwersytet "La Sapienza" w Rzymie na wydziale Medycyny w 1980 roku. W roku 1983 zdobył specjalizację ze stomatologii. Uczył endodoncji w University of L'Aquila w latach 1987 - 1991 oraz w Rome "La Sapienza" w latach 1992 - 1998.

 • Dr Arnaldo Castellucci

  Dr Arnaldo Castellucci ukończył medycynę na Uniwersytecie we Florencji w 1973 i uzyskał specjalizację w stomatologii na tym samym Uniwersytecie w 1977. W latach 1978 - 1980 uczęszczał na kursy dokształcające w dziedzinie endodoncji w Boston University School of Graduate Dentistry, u Profesora Herberta Schilder'a.

 • Dr Noah Chivian

  Dr Chivian zajmuje się endodoncją w Departamencie Stomatologii w Centrum Medycznym Beth Israel w Newark. Jest także profesorem endodoncji w Pennsylvania School of Dental Medicine oraz New Jersey Dental School (UMDNJ).

 • Dr Lorenzo Daniele

  Lorenzo Daniele ukończył studia w L'Aquila zdobywając tutuł doktora w dziedzinie chirurgii stomatologicznej. Prowadzi warsztaty teoretyczno-praktyczne podczas których często przeprowadza zabiegi na żywo.

 • Dr Gilberto Debelian

  Międzynarodowe wykłady dr Debelian'a obejmują: infekcje endodontyczne; choroby ogólnoustrojowe powodowane przez mikroorganizmy jamy ustnej; traumatologię stomatologiczną i nowe technologie stosowane w endodoncji

 • Dr Spyros Floratos

  Spyros Floratos zdobył tytuł Doktora na University of Thessaloniki Dental School, w Grecji w 2001 r. W 2009 r. ukończył studia w University of Pennsylvania School of Dental Medicine w USA na kierunku Endodontics and Endodontic Microsurgery.

 • Dr Tomasz Machan

  Ukończył stomatologię na Uniwersytecie "La Sapienza" w Rzymie. W 1998 uczestniczył w szkoleniu "Microscope Training in Endodontics" w University of Pennsylvania, Department of Entodontics u prof. Syungcuka Kima.

 • Prof. Syngcuk Kim

  Powszechnie uznawany za twórcę zasad leczenia z użyciem mikroskopu. Prof. Syngcuka Kima już w 1974 roku zastosował to urządzenie do rutynowych zabiegów w endodoncji. Jest również głównym autorem pierwszej specjalistycznej książki dotyczącej zabiegów endodontycznych przeprowadzonych w mikroskopie operacyjnym - Color Atlas of Microsurgery in Endodontics, 2001.

 • Dr Denis Kinane

  Dr Kinane zdobył tytuł naukowy PhD z mikrobiologii oraz chirurgii stomatologiczej w University of Edinburgh. Jest członkiem Faculties of Dental Surgery of the Royal College of Surgeons of Edinburgh oraz Royal College of Physicians and Surgeons of Glasgow. Jest specjalista w dziedzinie periodontologii i odbudowy.

 • Dr Meetu Ralli Kohli

  Dr. Meetu Ralli Kohli pełni funkcję Assistant Postgraduate Program Director w Departamencie Endodoncji na University of Pennsylvania, School of Dental Medicine. Pomaga w organizacji szkoleń z dziedziny endodoncji. Dr Kohli zdobyła tytuł BDS w Government Dental College w Indiach, natomiast tutuł Doktora oraz specjalne szkolenie z zakresu endodoncji w University of Pennsylvania, w USA.

 • Dr Sam Kratchman

  Specjalista endodonta, uznany wykładowca, autor wielu prac naukowych z zakresu endodoncji i mikrochirurgii, członek wielu towarzystw naukowych. Działa na rzecz repopularyzacji mikrochirurgii w podręcznikach do endodoncji oraz klinikach dentystycznych Ameryki Północnej.

 • Dr Francesco Maggiore

  Dr Francesco Maggiore jest absolwentem Uniwersytetu w Rzymie, School of Dentistry, Włochy. Ma prywatną praktykę w Niemczech specjalizującą się w endodoncji i mikrochirurgii endodontycznej.

 • Dr Augusto Malentacca

  Dr Augusto Malentacca zdobył specjalizację w dziedzinie stomatologii w 1979 roku. Od roku 1980 prowadzi prywatną praktykę w Rzymie skupiając się na endodoncji oraz odbudowie. Uczy oraz prowadzi liczne szkolenia. W latach 1999 - 2001 był prezesem S.I.E. (Italian Society of Endodontists). Jest członkiem A.I.C. (Italian Academy of Restorative Dentistry) oraz założycielem i prezesem A.I.O.M. (Italian Academy of Microscopic Dentistry).

 • Dr Julio Morán

  Dr Julio Morán jest założycielem i prezesem AEOM (Spanish Association of Microscopic Dentistry) a także jednym z założycieli EFAM (European Federation Associations Microdentistry). Organizował międzynarodowe sympozja na których również wykładał. Włada kilkoma językami: angielskim, francuskim, włoskim i hiszpańskim.

 • Prof. Purificación Varela-Patino

  Prof. Purificación Varela-Patino ukończyła University of Santiago w Hiszpanii. Od roku 1994 jest profesorem patologii jamy ustnej oraz terapeutyki dentystycznej. Pełni funkcję Director of The Master of Endodontics w University of Santiago. Jej zainteresowania to głownie patologia stomatologiczna. Wchodzi w skład zespołu redakcyjnego takich wydawnictw jak Endodontic Practice Today i Medicina Oral Patología Oral y Cirugia Bucal.

 • Dr Gabriele Edoardo Pecora

  Dr Gabriele Pecora jest profesorem z dziedziny inplantologii w University of Guarulhos w Brazyli. Jest członkiem SIE (Italian Endodontic Society) oraz założycielem oraz byłym prezesem AIOM (Italian Academy Microscopic Dentistry). Jest także jednym z założycieli EFAM (European Federation Associations Microdentistry).

 • Dr Christof Pertl

  Dr Christof Pertl zajmuje się zarówno endodoncją jak również chirurgią. Jest profesorem w University of Graz oraz w School of Dental Medicine, University of Pennsylvania. Naucza w Harvard School of Dental Medicine oraz w Dental School in Vienna. Prowadzi praktykę w Graz w Austrii. Dr Pertl jest bardzo cenionym wykładowcą z ogromnym doświadczeniem klinicznym.

 • Dr Martin Trope

  Dr Martin Trope prowadzi prywatną praktykę w Filadelfii. Był redaktorem naczelnym dwóch czasopism: Dental Traumatology i Endodontic Topics. Wchodzi w skład zespołu redakcyjnego takich wydawnictw jak Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology. Jest doradcą naukowym wydawnictwa Esthetic Dentistry.

 • Dr Helmut Walsch

  Dr Walsch ukończył Dental School of the Ludwig-Maximilians-University w Monachium. W roku 2001 zdobył tytuł Master of Science in Endodontisc/Oral Biology na Universytecie w Pensylwanii. Od 2006 roku należy do American Board of Endodontics.

 • Dr Jerzy Zbożeń

  Lek. stom. Jerzy Zbożeń ukończył studia na Śląskiej Akademii Medycznej w 1980 r. Kilka lat później uzyskał specjalizację z chirurgii stomatologicznej. Zainteresowania: endodoncja, mikrochirurgia. implantologia.

Powrót