Dr Frederic Barnett

Dr Barnett otrzymał na Uniwersytecie w Pensylwanii (Szkoła Medycyny Stomatologicznej) stopień naukowy DMD w 1978r. oraz certyfikat z dziedziny endodoncji w 1981r. Do 1990r. był dyrektorem Studium Doktoranckiego w Penn, a obecnie zajmuje stanowisko profesora endodoncji w Centrum Medycznym Alberta Einstein'a w Filadelfii. Dr Barnett prowadzi także prywatną praktykę endodontyczną.

Dr Barnett napisał wiele prac naukowych i klinicznych. Jego międzynarodowe wykłady obejmują: infekcje endodontyczne, leczenie trudnych przypadków endodontycznych, traumatologię stomatologiczną i nowe technologie w zakresie leczenia kanałowego. Obecnie jest członkiem komitetu doradczego czasopisma "Traumatologia Stomatologiczna" i redaktorem działu endodontycznego PPAD, Terapii Endodontycznej i Zdrowia Jamy Ustnej. Jest również współredaktorem "Dziennika endodontycznego".

Powrót