Dr Gilberto Debelian

Dr Gilberto Debelian otrzymał stopień naukowy DMD na Uniwersytecie w Sao Paulo (Brazylia) w 1987 roku. Ukończył specjalizację z endodoncji na Uniwersytecie w Pensylwanii (USA) w 1991r. W latach 1991 - 2001 był wykładowcą na stanowisku profesora w podoktoranckim programie endodontycznym na Uniwersytecie w Oslo w Norwegii. W 1997r. ukończył studia PhD na Uniwersytecie w Oslo. Zajmował się badaniem infekcji bakteryjnej i grzybiczej u pacjentów leczonych endodontycznie, za co w roku 1997 została przyznana mu nagroda w dziedzinie nauki od Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego i Norweskiego Towarzystwa Stomatologicznego.
Dr Debelian prowadzi prywatną praktykę endodontyczną w miejscowości Bekkestua w Norwegii.

Jest autorem wielu prac naukowych i klinicznych z mikrobiologii endodontycznej oraz trzech książek z zakresu endodoncji. Obecnie jest członkiem naukowego zespołu doradczego "Czasopisma endodontycznego" i dyrektorem Oslo Endodontic Study Club. Międzynarodowe wykłady dr Debelian'a obejmują: infekcje endodontyczne; choroby ogólnoustrojowe powodowane przez mikroorganizmy jamy ustnej; traumatologię stomatologiczną i nowe technologie stosowane w endodoncji.

Powrót