Prof. Giuseppe Cantatore

Professor Giuseppe Cantatore ukończył Uniwersytet "La Sapienza" w Rzymie na wydziale Medycyny w 1980 roku. W roku 1983 zdobył specjalizację ze stomatologii. Uczył endodoncji w University of L'Aquila w latach 1987 - 1991 oraz w Rome "La Sapienza" w latach 1992 - 1998. Od roku 2000 jest profesorem endodoncji na University of Verona we Włoszech.

Powrót