Dr Marco Bonelli

Profesor w University of Genoa, Profesor: Paolo Pera oraz członek S.I.E. (Italian Society of Endodontics). Ukończył Advanced Implant Surgical Training Program w School of Dental Medicine w Buffalo, New York. Od 2000 do 2006 wykłada "Advanced Techniques and Biological Aspects in Implantology", Dental Medicine, na Uniwersytecie New Jersey. Jest takżę założycielem oraz członkiem A.I.O.M. (Italian Academy of Microscopic Dentistry). National Councillor 2005 - 2008. Założył i przewodzi G.I.R. 2005 - 2008 (Group of Implant Research).  Często gości jako wykładowca na licznych konferencjach we Włoszech oraz za granicą. Pracuje jako koordynator naukowy w Center of the Millennium Course - Imperia, Włochy. Współautor wydawnictwa "Atlas of micro-dentistry" RC Books - Milan, Włochy.

Powrót