Dr Martin Trope

Dr Martin Trope prowadzi prywatną praktykę w Filadelfii. Był redaktorem naczelnym dwóch czasopism: Dental Traumatology i Endodontic Topics. Wchodzi w skład zespołu redakcyjnego takich wydawnictw jak Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology. Jest doradcą naukowym wydawnictwa Esthetic Dentistry.

Powrót