Dr Meetu Ralli Kohli

Dr.  Meetu  Ralli  Kohli  pełni  funkcję  Assistant  Postgraduate  Program Director w Departamencie Endodoncji na University of Pennsylvania, School of Dental Medicine. Pomaga w organizacji szkoleń z dziedziny endodoncji. Dr Kohli zdobyła tytuł BDS w Government Dental College w Indiach, natomiast tutuł Doktora oraz specjalne szkolenie z zakresu endodoncji w University of Pennsylvania, w USA.

Powrót