Dr Noah Chivian

Dr Chivian zajmuje się endodoncją w Departamencie Stomatologii w Centrum Medycznym   Beth   Israel   w   Newark.   Jest   także   profesorem   endodoncji w Pennsylvania School of Dental Medicine oraz New Jersey  Dental  School (UMDNJ).  Dr Chivian  jest  współautorem  14  podręczników  stomatologicznych a jego publikacje pojawiały się w: JADA, OOO, Journal of Endodontics, Compendium and American Journal of Orthodontics & Dentofacial Orthopedics.

Powrót