Lek. stom. Bartłomiej Karaś

ukończył Wydział Lekarsko-Stomatologiczny Akademii Medycznej we Wrocławiu. Głównym obszarem jego zainteresowania jest endodoncja z zastosowaniem mikroskopu zabiegowego. Jest członkiem, Polskiego Towarzystwa Ergonomii Stomatologicznej, Polskiego Towarzystwa Endodontycznego oraz European Society of Endodontology. W 2012 roku uzyskał certyfikat Curriculum Endodontycznego Polskiego Towarzystwa Endodontycznego a od 2013 roku współpracuje z Działem Badawczym PTE. Jest uczestnikiem wielu konferencji i kursów praktycznych krajowych oraz ogólnoeuropejskich oraz autorem publikacji w recenzowanych czasopismach stomatologicznych. Od 2013 roku współpracuje z firmą Esdent szkoląc lekarzy dentystów. Od 2014 roku jest Opinion Leaderem KerrEndodontics.

 

PF16 - eng See English language version

Powrót