Wykładowcy

 • Prof. Imad About

  w 1962 roku uzyskał doktorat z biochemii na Aix-Marseille University, gdzie obecnie wykłada i prowadzi badania naukowe nad komórkami macierzystymi miazgi zębowej i otaczającymi komórkami w procesie regeneracji miazgi. Jest zdobywcą grantu naukowego European Society of Endodontology oraz jednym z twórców Biodentine..

 • Dr Wojciech Bednarz

  W 1986 ukończył Akademię Medyczną we Wrocławiu. Od 1996 roku jest specjalistą II st. w dziedzinie periodontologii. Otrzymał stopień doktora nauk medycznych w AM we Wrocławiu na podstawie pracy "Zastosowanie techniki przeszczepu płata mostkowego według modyfikacji własnej w leczeniu recesji dziąseł" w 2002 roku..

 • Prof. Gilberto Debelian

  Międzynarodowe wykłady dr Debelian'a obejmują: infekcje endodontyczne; choroby ogólnoustrojowe powodowane przez mikroorganizmy jamy ustnej; traumatologię stomatologiczną i nowe technologie stosowane w endodoncji..

 • Dr Guillaume Jouanny

  Pochodzi z Francji. Studiował na University of Paris René Descartes, oraz University of Pennsylvania (Philadelphia, USA). Wykładowca wielu międzynarodowych kongresów..

 • Prof. Bekir Karabucak

  Prof. Bekir Karabucak uzyskał tytuł chirurga dentysty na Istanbul Univeristy (Turcja) oraz tytuł lekarza dentysty na University of Pennsylvania, gdzie ukończył również studia magisterskie z zakresu biologii jamy ustnej. Następnie ukończył podyplomowe szkolenie z zakresu endodoncji na University of Pennsylvania..

 • Prof. Syngcuk Kim

  Powszechnie uznawany za twórcę zasad leczenia z użyciem mikroskopu. Prof. Syngcuka Kima już w 1974 roku zastosował to urządzenie do rutynowych zabiegów w endodoncji. Jest również głównym autorem pierwszej specjalistycznej książki dotyczącej zabiegów endodontycznych przeprowadzonych z mikroskopem operacyjnym..

 • Dr Sebastian Mazur

  Specjalista stomatologii zachowawczej z endodoncją. W 1996 roku ukończył Śląską Akademię Medyczną. Do 2006 roku zawodowo związany z Katedrą i Zakładem Stomatologii Zachowawczej i Zakładem Periodontologii ŚUM. Autor i współautor kilkunastu prac naukowych. Od 2009 Sekretarz Polskiego Towarzystwa Endodontycznego..

 • Dr Aleksandra Palatyńska-Ulatowska

  Tytuł doktora nauk medycznych w dziedzinie stomatologii otrzymała na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Jest specjalistą stomatologii zachowawczej i endodoncji oraz pracownikiem naukowo-dydaktycznym pełniącym obecnie funkcję kierownika Zakładu Endodoncji w macierzystej uczelni..

 • Dr Ruben Rosas

  Dr Ruben Rosas uzyskał tytuł chirurga stomatologa na University Latin of México w Celaya. W 2005 roku zrobił specjalizację z endodoncji na Autonomous University of Querétaro. Jest przewodniczącym stowarzyszenia endodontycznego Guanajuato Association of Endodontists ...

 • Prof. Jorge Vera

  W 1989 roku uzyskał stopień DDS (Doctor of Dental Surgery) Narodowego Uniwersytetu w Meksyku. W roku 1993 certyfikat endodoncji z TUFTS Uniwersyteckiej Szkoły Stomatologicznej. Prezes Meksykańskiego Związku Endodontów, członek Amerykańskiego Związku Endodontów, członek Naukowego Komitetu Doradczego The Journal of Endodontics ..

 • Dr Tomasz Zbożeń

  Dr Tomasz Zbożeń ukończył studia na Śląskiej Akademii Medycznej w 2005 r. Prowadzi warsztaty z zakresu endodoncji oraz praktycznego wykorzystania komputerowej nawigacji implantologicznej..

Powrót