Mikrobiologia

Autor przedstawi osiem najnowszych koncepcji mikrobiologicznych i immunologicznych. Szczegółowo omówi leczenie pierwotnych i wtórnych infekcji oraz poda strategię pracy instrumentami Ni-Ti. Podczas wykładu zademonstruje najnowsze materiały do wypełniania kanałów.

 

Gutaperka

Powrót