Program Sympozjum

Międzynarodowe Sympozjum Pulp Fiction 8
Spotkanie miłośników endodoncji 7-10 grudnia 2006

Opiekę merytoryczną sympozjum zapewnił Komitet Naukowy w składzie: prof. dr hab. Danuta Piątowska, prof.dr hab. Halina Pawlicka oraz prof. dr hab. Janina Stopa

Patronat medialny nad imprezą objął portal dentystyczny DENTOnet.


DZIEŃ 1 (7 grudnia)


Warsztaty - endodoncja praktyczna - zobacz więcej
Simplant - diagnostyka 3D - warsztaty - zobacz więcej
Zasady ergonomii w stomatologii - Tomasz Dzieniakowski
Rozwiązywanie trudnych problemów endodontycznych - Taras Horodetskyy
Jak prawidłowo szlifować filary, zasady dokumentacji fotograficznej - Krystian Owczarczak - zobacz więcej
PRF teoria i praktyka - Jerzy Zbożeń


DZIEŃ 2 (8 grudnia)


Diagnostyka nagłych przypadków w endodoncji. Zamierzona replantacja - Samuel Kratchman
Mikroskop w endodoncji od A do Z - Syngcuk Kim
Skuteczne sposoby regeneracji tkanek - Marius Steigmann
Implant czy resekcja? Planowanie płata śluzówkowo-okostnowego, hemostaza, osteotomia, resekcja wierzchołka korzeniowego, wsteczne wypełnienie kanału,
metody augmentacji, szycie tkanek - Syngcuk Kim
Otwarta dyskusja z udziałem wykładowców


DZIEŃ 3 (9 grudnia)


Biologiczne aspekty leczenia endodontycznego, etiologia schorzeń endodontycznych - najnowsze koncepcje, postępowanie w leczeniu zębów z zapaleniem okołowierzchołkowym - zobacz więcej
Szczelność termoplastycznych wypełnień systemu korzeniowego zęba. Resilon kontra gutaperka - Gilberto Debelian
Endo - perio, klasyfikacja, przegląd skutecznych metod augmentacji - Enrique Merino
Otwarta dyskusja z udziałem wykładowców


DZIEŃ 4 (10 grudnia)


Zebranie członków PTE - roczne podsumowanie działalności

Powrót