Program Sympozjum

Międzynarodowe Sympozjum Pulp Fiction 9
Spotkanie miłośników endodoncji, 6-9 grudnia 2007r.

Opiekę merytoryczną Sympozjum zapewnia Komitet Naukowy w składzie:
Prof.dr hab. Danuta Piątowska, Prof. dr hab. Halina Pawlicka oraz Prof. dr hab. Jerzy Krupiński.

Patronat medialny: portal DENTOnet.


DZIEŃ PIERWSZY (6 grudnia)


Warsztaty - endodoncja praktyczna - Jerzy Zbożeń, Taras Horodetskyy - zobacz więcej
SimPlant - warsztaty praktyczne, diagnostyka 3D - zobacz więcej
Leczenie endodontyczne przy współistniejących chorobach ogólnych - Jacek Iracki
Endodontyczne czy implantologiczne leczenie z wyboru - Michał Jóźwiak
Planowanie leczenia z zastosowaniem nawigacji SimPlant - Jerzy ZbożeńDZIEŃ DRUGI (7 grudnia)


Implantologia lekiem na niektóre problemy endodontyczne - Scott Ganz
Skuteczne sposoby regeneracji tkanek - Marius Steigmann
Dokładne czy kontrowersyjne oznaczanie długości roboczej kanałów, ich szerokości i średnicy otworu wierzchołkowego - Arnaldo Castellucci
Unikanie problemów podczas powtórnego leczenia endodontycznego(niechirurgicznego lub chirurgicznego) - Arnaldo Castellucci
Otwarta dyskusja z udziałem wykładowcówDZIEŃ TRZECI (8 grudnia)


Właściwa dezynfekcja kanałowego systemu korzeniowego zębów - Jorge Vera
Ultradźwięki w usuwaniu przeszkód podczas leczenia skomplikowanych kanałów korzeniowych - Jorge Vera
Powtórne leczenie kanałowe, usuwanie wkładów korzeniowych, złamanych instrumentów - leczenie skomplikowanych przypadków. Przyczyny porażek - Jorge Vera
Odbudowa korony zęba po leczeniu endodontycznym - Giancarlo Pongione
Otwarta dyskusja z udziałem wykładowcówDZIEŃ CZWARTY (9 grudnia)

 

Zebranie członków PTE - roczne podsumowanie działalności

Powrót